Centralne zarządzanie rozporoszoną flotą

Wszystkie dane o flocie wózków są dostępne w jednym miejscu. System Step pozwala ewidencjonować wszystkie pojazdy jak i umowy oraz koszty z nimi związane. Informacje o wózkach i ich pracy również są dostępne w jednym miejscu i nie wymagają przeszukiwania wielu tabelek w Excelu.

Dodatkowym atutem jest centralne raportowanie gdzie można przeanalizować: wykorzystanie, koszty, wydajności pojazdów jak i pracowników.

Zmniejszenie kosztów serwisu

Dzięki prewencji i monitorowaniu zachowania operatorów system STEP pozwala zmniejszyć ilości uszkodzeń z winy operatora. Każde zdarzenie jest sygnalizowane zdalnie do osób wskazanych w systemie co daje możliwość szybkiej reakcji na zaistniałe sytuacje.

Sprawiedliwe systemy ocen pracowników

Za pomocą pełnej identyfikacji operatora wózka można w łatwy sposób kontrolować czas przepracowany na wszystkich pojazdach oraz otrzymywać informację czy operator korzysta z przypisanego pojazdu. Na podstawie danych o stylu i trybie pracy operatorów istnieje możliwość tworzenie sprawiedliwych systemów ocen pracowników.

Informacje o wykorzystaniu pojazdu

System Step pomaga w analizie wykorzystania wózków oraz daje pełną informację o ich pracy. Zebrane informacje mogą służyć do podejmowania decyzji o wymianie floty lub zakupie nowego wózka. Dzięki informacją on-line można sprawnie reagować na zmieniające się obciążenia pracą w różnych lokalizacjach firmy.

Na podstawie raportów długookresowych można przewidywać potrzeby zakupu lub wynajmu wózków oraz w szczególności w wynajmie liczby zakładanych mth na każdy pojazd.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Wdrożenie systemu Step zwiększa bezpieczeństwo nie tylko operatorów, ale również towarów. Dzięki zdalnym powiadomieniom administratorzy systemu mogą reagować na bieżąco na wszelkie anomalie związane z trybem pracy wózka jak i operatora. System może informować o przekroczeniach prędkości oraz o uderzeniach.

Dzięki identyfikacji każdego pracownika na wózku w łatwy sposób można wskazać osobę która przekracza prędkość lub miała wypadek (uderzenie).

Rzetelne źródło informacji do wykonywania analiz i prognoz

Na podstawie danych z systemu STEP można wykonywać analizy bieżących przebiegów oraz pracy kierowców. Analizy takie mogą być podstawą do optymalizacji floty oraz zapewnienia odpowiednich narzędzi pracy dla pracowników w przyszłości. Na podstawie danych można również odpowiednio dopasować umowy wynajmu do potrzeb firmy.